Kuzicars.pl - regeneracja przekładni kierowniczych i pomp wspomagania

Przekładnie kierownicze
Maglownice

Pompy wspomagania

Osłony i zestawy naprawcze
(Auto Suppliers Limited)Regulamin

I) Zniszczenie podczas transportu: Jeśli produkt zostanie uszkodzony podczas transportu za fakt ten odpowiada przewoźnik. W tym wypadku stosowna informacja musi zostać odnotowana na protokole szkody, co stanowi podstawę do roszczeń wobec przewoźnika. II) Prosimy o sprawdzanie zawartości paczki w obecności kuriera! a) Jeżeli wysyłka będzie odbywać się firmą kurierską jest możliwość otwarcia paczki i sprawdzenia zawartości (w przypadku wpłaty na konto/wpłaty poprzez PayU) oraz sprawdzenie czy przesyłka nie posiada żadnych uszkodzeń/braków! b) W przypadku paczek pobraniowych możliwość taka występuję po uiszczeniu opłaty za paczkę. III) Jeżeli uszkodzenia i/lub braki występują NALEŻY SPORZĄDZIĆ PROTOKÓŁ SZKODY! a) Protokół szkody powinien być wypełniony z tą samą datą, w której nastąpiło doręczenie. b) Protokół szkody powinien być wypełniony w obecności osoby doręczającej przesyłkę. c) Na protokole MUSI być zaznaczone, że paczka została przyjęta Z ZASTRZEŻENIAMI (np. pogniecione/uszkodzone opakowanie zewnętrzne, rozerwane taśmy/folie ochronne) oraz posiadała oryginalne opakowanie (chyba, że faktycznie było inaczej) wraz z dodatkowymi zabezpieczeniami (np. dodatkowe obłożenie kartonowe, wytłoczki tekturowe, folię stretch, folię bąbelkową, taśmy ostrzegawcze, inne naklejki ostrzegawcze itp.). UWAGA! TERMIN NA ZWROT „STAREJ” PRZEKŁADNI/POMPY TO 30 DNI KALENDARZOWYCH (CHYBA ŻE INDYWIDUALNIE USTALONO INNY TERMIN). PO TYM TERMINIE ZWRACAMY 50% KAUCJI! 1. Dane firmowe: DETALIŚCI MARCIN DUDEK, ul.Powstańców 34/48, 31-422 Kraków, NIP: 945-195-86-55 , Regon: 120689780 wpisane do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Krakowa, numer ewidencyjny 3072/2008 Możliwe formy kontaktu: Telefon: 604297953 w godzinach 8-20 Mail (preferowana forma kontaktu): kuzicars @ poczta.fm 2. Przesyłki do regeneracji proszę wysyłać TYLKO i WYŁĄCZNIE na adres warsztatu: Kuzicars Zygmunt Wągroda Grobla 7 32-709 Drwinia 3. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy: a) Prawo odstąpienia od umowy przysługuje tylko i wyłącznie Konsumentowi tzn – osobie fizycznej dokonującej z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. b) W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. c) Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: kuzicars @ poczta.fm . Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres: MARCIN DUDEK UL. POWSTAŃCÓW 32F 31-422 KRAKÓW Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy): [adres KORESPONDENCYJNY sprzedającego] Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] . Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] . Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] Login Allegro: [login kupującego] Adres: [adres kupującego] Data: [data odstąpienia od umowy] Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej] d) Na odesłanie przedmiotu Kupujący ma kolejne 14 dni od momentu powiadomienia Sprzedawcy o chęci odstąpienia od umowy. e) Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. 4. Brak odstąpienia od umowy: Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 5. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.